+91-9810-2818-08, 9971-8488-05
 
Facebook
   
 
 
Profile - Our Associates

Dr. R. M. Nair, BNYS (UHS), PGDY, MBA Director
Babu Nature-Cure Hospital & Yogashram
Experience : 20 Years
Mayur Vihar Phase I, Delhi - 91
 
Dr. Sanjeev Bhargava, BAMS, RCAP, Director
Vedantam
Experience : 15 Years, Spa Expert
Sector-46, Gudgaon (Haryana), Kerala Ayurvedic Center
 
Dr. Dipti
North Delhi
 
Dr. Manisha Adhikari
DLF City, Gurgaon (Haryana)
 
Dr. Kuleen
Jaipur (Rajasthan)
 
Dr. N.K. Neeraj
Haridwar, Yog gram
 
Dr. Pushpalata Garg
Yog Sadhna Ashram, Jaipur (Rajasthan)
Yoga & Naturopathy Center-Rishikesh (Uttarakhand)
 
Dr. Saroj
Jaipur (Rajasthan)
 
Dr. Bharat Kumar
Jaipur (Rajasthan)
 
Dr. Mandeep Kaur
Jaipur (Rajasthan)
 
Dr. Sumitz Yoga
Pune (Maharashtra)
 
Dr. Ananth Biradar
Pune (Maharashtra)
 
Dr. Annu
North Delhi
 
Dr. Sukla
East Delhi
 
Dr. Deepak Sehgal
New Delhi
 
Dr. Amarjeet
Faridabad (Haryana)
 
Dr. Rajendra Atal
Saharanpur (Uttar Pradesh)
Yoga & Naturopathy Spa Resorts
 
 
         
Privacy Policy Facebook
© 2012 Kedar Nath Center for Yoga
All Rights Reserved
Design & Developed by RND Technologies Pvt. Ltd.
Disclaimer Twitter
Site Map Youtube